top of page

Hans Snellmans gård i Öja

Location:

Photographer:

Daniel Ross

Date:

2023

Type:

MS Tech har lång erfarenhet av plåtarbete för såväl moderna som äldre byggnader. Hans Snellmans över hundra år gamla gård var ett bekant projekt för MS Tech sedan tidigare. Snellman hade tidigare anlitat dem för takbyte av gårdens uthus, verkstad och garage och när det var dags för det vackra egnahemshuset att få nya takplåtar var valet självklart.

”Deras förmåga att anpassa sig till de specifika utmaningarna som äldre strukturer kan innebära är beundransvärd och garanterar att takarbetet genomförs med både omsorg och hänsyn till byggnadens historiska värde.”

Innan takplåtarna byttes genomfördes ett noggrant förhandsarbete där man gick igenom takbrädorna och ersatte sådant som behövde förnyas. Oavsett projekt är förhandsarbetet en viktig del i processen vilket säkerställer ett högkvalitativt och långvarigt resultat.

”Utöver deras tekniska kompetens är MS Tech väldigt måna om att anpassa sitt arbete enligt kundens behov. Prismässigt är de även väldigt konkurrenskraftiga. De är sakkunniga, noggranna och skötte än en gång arbetet perfekt! Jag har enbart gott att säga om deras tjänster.”, säger Hans Snellman.

bottom of page