Kundvillkor

Registerbeskrivning: mstech.fi –webshopens registerbeskrivning. Registerbeskrivning i enlighet med (523/99) 10 § i personuppgiftslagen. Registeransvarig och person som handhar registerärenden:
Avsikten med registret: Registrets huvudsakliga syfte är hanteringen av mstech.fi-kundernas beställningar samt att upprätthålla kundförhållandet.
Registret innehåller följande uppgifter:
Registrets uppgifter överlämnas inte åt utomstående. mstech.fi användarregistrets uppgifter är lagrade på en server, som skyddas med hjälp av operativsystemets programvaruskydd. Systemet är även skyddat med brandmurar. Endast personal, som på förhand har utsetts, har behörighet att gå in och använda uppgifterna som är lagrade i systemetregistret. Vid behov har kunden rätt att få sina personliga registeruppgifter skrifligt. Önskan om att få registeruppgifterna bör meddelas åt personen som ansvarar om registerangelägenheterna.