Välkommen! Du kan logga in eller skapa konto.

Kundvillkor

Registerbeskrivning: mstech.fi –webshopens registerbeskrivning. Registerbeskrivning i enlighet med (523/99) 10 § i personuppgiftslagen. Registeransvarig och person som handhar registerärenden:
 • mstech.fi
 • Ab MS Tech Oy
 • Företagarvägen 9
 • 68600 Jakobstad
 • E-post: info@mstech.fi
 • FO-nummer: 2426329-4
 • Kontaktperson: Mats Svenlin
 • Registerns namn: mstech.fi kundregister
Avsikten med registret: Registrets huvudsakliga syfte är hanteringen av mstech.fi-kundernas beställningar samt att upprätthålla kundförhållandet.
Registret innehåller följande uppgifter:
 • Kundens för- och efternamn
 • Kontaktuppgifter: adress, telefonnummer samt e-postadress
 • Beställningens uppgifter samt beställningshistoria
 • Internetserverns tekniska uppgifter: ip-adress och webläsare
Registrets uppgifter överlämnas inte åt utomstående. mstech.fi användarregistrets uppgifter är lagrade på en server, som skyddas med hjälp av operativsystemets programvaruskydd. Systemet är även skyddat med brandmurar. Endast personal, som på förhand har utsetts, har behörighet att gå in och använda uppgifterna som är lagrade i systemetregistret. Vid behov har kunden rätt att få sina personliga registeruppgifter skrifligt. Önskan om att få registeruppgifterna bör meddelas åt personen som ansvarar om registerangelägenheterna.

 

Powered By OpenCart
Ab MS Tech Oy © 2023
Livion